Snel naar de rekentool calculator

Pensioenregelingen: belangrijke veranderingen in 2024

Jaarlijks introduceert de overheid nieuwe regelgeving met betrekking tot pensioenen, waardoor de hoogte van pensioenuitkeringen, de opbouw ervan en de bijbehorende kosten kunnen veranderen. Het is dus van groot belang om op de hoogte te blijven van de meest recente aanpassingen.

In deze blog nemen we je mee in de voornaamste wijzigingen in pensioenregelingen die van kracht zijn sinds 1 januari 2024.

Toetredingsleeftijd verlaagd naar 18 jaar

De wettelijke toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen is nu verlaagd naar 18 jaar. Dit betekent dat zowel nieuwe als bestaande medewerkers zich vanaf 18 jaar moeten aansluiten bij de pensioenregeling.

Deze verandering heeft tot doel jongeren aan te moedigen vroeg te beginnen met het opbouwen van hun pensioen. Hoe eerder men begint met pensioenopbouw, des te meer tijd het geld heeft om te groeien en zo een zorgeloos pensioen tegemoet gaan.  

Verhoogde AOW-franchise

Binnen de regeling voor je pensioen is de AOW-franchise het gedeelte van het salaris waarover jouw werknemers geen pensioen opbouwen, aangezien zij bij pensionering een AOW-uitkering ontvangen als basisinkomen. Er zijn verschillende benaderingen voor het vaststellen van deze franchise. Hieronder vind je de meest gangbare aanpak voor het jaar 2024.

Methode

2023

2024

Middelloon

€ 16.322

€ 17.545

Eindloon

€ 18.470

€ 19.853

Witteveen

€ 17.488

€ 18.798

Maximaal pensioengevend jaarsalaris

Het maximaal pensioengevend jaarsalaris, het salaris waarboven geen aanvullend pensioen via de werkgever kan worden opgebouwd, is verhoogd van €128.810,- naar €137.800,- in 2024. Deze wijziging betekent dat werknemers met een hoger salaris in 2024 de mogelijkheid hebben om meer pensioen op te bouwen.

Pensioenregelingen 2024

Verhoogd ANW-hiaatpensioen

Het ANW-hiaatpensioen biedt een uitkering in geval van overlijden van de werknemer, boven op het partnerpensioen dat voortkomt uit de pensioenregeling. Deze uitkering duurt tot de AOW- leeftijd van de partner. De hoogte van de uitkering is meestal gelijk aan de wettelijke ANW-uitkering, exclusief de tegemoetkomingen vanuit de overheid.

Het ANW-hiaatpensioen is verhoogd van € 17.859 naar € 19.080 per jaar. Deze verandering resulteert in een hogere uitkering voor partners van overleden werknemers in 2024 die een aanvullende ANW-regeling hebben.

Het WIA-grenssalaris

Voor de WGA-hiaatverzekering en de WIA-excedentverzekering is het WIA-grenssalaris van belang. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat jouw werknemers bij arbeidsongeschiktheid minder inkomensverlies hebben nadat de ziektewet-periode is verstreken.

Het WIA-grenssalaris is verhoogd van € 66.956,- naar € 71.628,-. Deze aanpassing vergroot de uiteindelijke ruimte voor een uitkering binnen de WIA indien er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor het salaris boven dit bedrag adviseren wij een WIA-excedentverzekering af te sluiten.

Technische aanpassingen in pensioenregelingen

Naast de bovengenoemde wijzigingen zijn er nog enkele technische aanpassingen doorgevoerd in pensioenregelingen, die over het algemeen geen grote gevolgen hebben voor werknemers.

  1. Verandering in de berekening van de pensioenpremie.
  2. Vereenvoudiging van regels omtrent het oversluiten van pensioenen.
  3. Aanpassingen in regels voor het beëindigen van pensioenregelingen.

Bij vragen over deze wijzigingen, neem dan gerust contact met ons op en wij helpen je hiermee vooruit.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de specifieke cijfers die voor jou van belang zijn of hoe je deze moet toepassen binnen jouw pensioenregeling? Pensioenfixer staat voor je klaar om je verder te helpen. Neem vandaag nog contact met ons op voor aanvullende informatie. Want jouw pensioen is onze zorg.

Wil jij ook weten wat je kan besparen op je eigen pensioen of dat van je onderneming?

Voor wie wil je een pensioen fiksen?

Wij bieden graag een betaalbare oplossing voor het regelen van het pensioen. Benieuwd wat de kosten zijn? Met een paar simpele stappen weet je het.

pensioenfixer_ pensioenadviseur _pensioenadvies _pensioen vergelijken

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen?

Veel gestelde vragen

Om te bepalen hoeveel geld je opzij moet zetten voor je pensioen is het belangrijk eerst goed te kijken wat je op dit moment al hebt opgebouwd. Hiervoor kan je mijnpensioenoverzicht.nl raadplegen. Vervolgens is het goed om een inschatting voor je zelf te maken hoeveel geld je nodig hebt wanneer je met pensioen gaat. Trek hier het bedrag af van het al opgebouwde pensioen en je weet hoeveel je moet gaan opbouwen.
Zorg dat je genoeg geld opzij zet om globaal 20 jaar je pensioen aan te kunnen vullen (gemiddelde levensverwachting 65 jarige is 20,1 jaar)

Afhankelijk van de bedrijfsvorm kan je kiezen voor een DGA pensioenregeling of een lijfrente product. Heb je een BV? Dan is de keuze voor een DGA pensioen vaak gunstig. Ben je ZZP’er of heb je een andere ondernemingsvorm dan een BV dan is het opbouwen van pensioen binnen

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op een AOW uitkering bij het bereiken van de pensioendatum. Deze bouw je op zolang je in Nederland woonachtig bent, dus ook als ondernemer. Deze levenslange uitkering is het basis pensioen binnen Nederland.
Naast de AOW is het gebruikelijk om via je werkgever pensioen op te bouwen die zorgt voor een extra aanvulling. Als ondernemer heb je deze mogelijkheid ook via een DGA pensioenregeling of binnen een Lijfrente product.

Een DGA kan het beste een pensioenregeling voor zichzelf afsluiten. Deze regeling kan afgesloten worden binnen zijn of haar eigen BV en zorgt voor pensioenopbouw en een uitkering aan de nabestaanden bij overlijden.

Als DGA van een BV kan je voor jezelf een pensioenregeling afsluiten. Vaak is deze pensioenregeling vergelijkbaar met een werknemerspensioen en kent dus een opbouw van pensioen en een nabestaanden uitkering bij overlijden.

Bekijk alle veelgestelde vragen
Pensioenfixer 2024 ©